Ulike virustransportmedier til PCR-analyse av luftveisprøver, sår- og øyeprøver

Som følge av leveranseproblemer av kommersielt virustransportmedium (UTM-RT) som benyttes til PCR-diagnostikk av luftveisprøver, sår- og øyeprøver, er nå flere virustransportmedier tatt i bruk ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi for å sikre tilgjengelig prøvetakingsutstyr.

Publisert 09.06.2020
Sist oppdatert 07.06.2022

​Laboratoriet har i løpet av mai 2020 gjennomført en verifisering av ulike virustransportmedier, og følgende medier kan benyttes på lik linje:
• UTM-RT
• ∑-VCM
• VTM (egenprodusert virustransportmedium) 


Det er ingen endring i bestillingsrutinene: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Hvilke virustransportmedier som leveres fra laboratoriet, vil variere avhengig av tilgjengelighet.  

​1​2​3
virustransportmedier
virustransportmedier
virustransportmedier

Bildene viser 1) UTM-RT, 2) ∑-VCM og 3) VTM (egenprodusert virustransportmedium).

NB! VTM: Størrelse på glass og farge på kork kan variere, men etiketten vil være lik.

Ved bruk: Prøven bør oppbevares stående, dette både for at prøvepensel skal være i kontakt med mediet og for å hindre lekkasje. Det er viktig at kork skrus godt igjen og at prøven etter merking og dersom mulig settes i stativ for transport til avdelingen.

Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit bør primært brukes til PCR-analyser av seksuelt overførbare infeksjoner (C. trachomatis, N. gonorrhoeae og M. genitalium), men mediet kan ved mangel på andre virustransportmedier benyttes som et alternativ til UTM-RT.

ESwab anbefales IKKE til PCR-analyse av luftveisprøver, sår- eller øyeprøver da vår verifisering ikke viser tilfredsstillende resultater ved bruk av dette prøvetakingsutstyret.  Dersom vi mottar slike prøver på eSwab, må prøven dessverre avvises.

Fagbioingeniør Ingunn K. Wiig
Overlege Monica R. Romstad
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Kontakt, Tlf: 51518800