Nytt prøvetakingsutstyr – Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter test for nukleinsyrepåvisning av Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium, og i den forbindelse byttes prøvetakingsutstyret ut.

Seksjonsleder Lene Kile Taushanis, seksjon for virusdiagnostikk. Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 07.03.2022

​​Det nye utstyret heter Aptima og har separate rør for urin og penselprøver.

  • For urinprøver benyttes urinrør (gul etikett).
  • For vaginal, hals- og anusprøver benyttes Multi-test swab (oransje etikett) Dette gjelder også prøver som pasienten tar selv.
  • For gynekologiske prøver som tas av kliniker benyttes Unisex swab (hvit etikett).

Aptima prøvetakingsutstyr og informasjonsskriv vil bli sendt ut i mars. Det bes om at det nye utstyret tas i bruk umiddelbart og det gamle utstyret (Abbott Multi-collect) kasseres. Prøvetakingsutstyr kan bestilles her: Bestilling av prøvetakingsutstyr


Prøverør1.png

​​