Ny analysemetode for Tacrolimus og Cyklosporin

Fra 22. juni 2020 blir det overgang til ny analysemetode for Tacrolimus og Cyklosporin.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 19.06.2020
Sist oppdatert 07.06.2022

Avdeling for medisinsk biokjemi starter fra 22. juni 2020 å analysere Tacrolimus og Cyklosporin A med kromatografisk metode, samme metode som brukes ved OUS.

Begge analysene har siden 2012 blitt analysert med immunoassay (bruk av antistoffer som også kan medbestemme metabolitter og være mer utsatt for interferens).

Våre nye metoder er samkjørt og stemmer godt med nivåene som brukes ved OUS.

I snitt vil nivået for Tacrolimus falle 8 % i forhold til det som pasientene har hatt på SUS frem til 22.06.16.

For Cyklosporin type A senkes nivået i snitt 6 %.

For enkelte pasienter vil endringen kunne være enda større da tidligere metoder hadde mer medbestemmelse av metabolitter.

Begge analysene vil nå bli analysert to ganger pr uke (mandag og torsdag) med forventet svar dagen etter.

Analysene beholder samme NLK koder (Tacro NPU19912 og CyA NPU19725), men det opprettes nå nye analyselinjer i laboratoriearket i elektronisk journal på SUS som medfører at kurvene starter på ny etter 22.06.20.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi