NT-proBNP tilbys som analyse fra 4. juli 2019

Avdeling for medisinsk biokjemi starter opp med analysen S-NT-proBNP samtidig med at analyse p-BNP avsluttes.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 27.06.2019
Sist oppdatert 02.02.2021

Analysen vil foreløpig ikke analyseres i helg. Prøven kan bestilles elektronisk. Nye papirrekvisisjoner med eget felt for s-NT-proBNP er bestilt, men foreløpig må analysen bestilles manuelt under feltet «andre analyser» på de eksisterende.

Analysen NT-proBNP gjøres nå i serum og besvares med benevningen ng/L. NT-proBNP analysen som laboratoriet rapporterte fra 2005 til 2010 var fra en annen leverandør, og hadde en annen benevning (pmol/L), så nye svar kan ikke sammenlignes (uten omregning) med tidligere prøver fra før 2011.

NT-proBNP har samme indikasjon som BNP, men prøven har bedre holdbarhet, og kan etterbestilles i serum fra tidligere prøve i inntil 4 døgn. Indikasjonen er diagnostikk ved mistanke om hjertesvikt. Vurdering av prognose og effekt av behandling hos pasienter ved diagnostisert hjertesvikt og prognosevurdering ved ischemisk hjertesykdom (brukerhåndboka).

NT-proBNP stiger med alderen og kvinner har høyere verdier enn menn. Vi skiller mellom referansegrenser og aksjonsgrenser (se laboratoriehåndbok). Måling av NT-proBNP er av særlig verdi for å kunne utelukke hjertesvikt. Ved denne indikasjonen er de anbefalte beslutningsgrensene satt lavt for å gi høy sensitivitet og dermed høy prediktiv verdi av en negativ test:


< 125 ng/L: Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med ikke-akutte symptomer. Særlig aktuelt i allmennpraksis for å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografi.


< 300 ng/L: Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse.