HE4 (Humant Epididymisprotein 4) analysen tilbys fra 13. mai 2020

Avdeling for medisinsk biokjemi starter fra 13. mai 2020 å analysere HE4 i rutinen.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 14.05.2020
Sist oppdatert 02.05.2022

Indikasjon: Kontroll av pasienter som er behandlet for epitelial ovariecancer.  Vurdering av risiko for epitelial ovariecancer hos kvinner med romoppfyllende prosess i bekkenet, da sammen med CA 125 analysen og Ultralyd undersøkelse.

Markøren bør kun unntaksvis benyttes hos pasienter over 80 år, da forhøyede verdier pga. nedsatt nyrefunksjon ses relativt hyppig hos pasienter i denne aldersgruppen.

For kvinner som ikke røyker er øvre referanseintervall (RI) slik:

18-59 år: < 60 pmol/L
60-79 år: < 70 pmol/L
    >80 år: < 80 pmol/L

HE-4 analysen er samkjørt med Radiumhospitalet og RI fra 1.591 nordiske kvinner er beskrevet av Bolstad (Tumor Biol. (2012) 33:141–148).
Kvinner som røyker har betydelig høyere HE4 verdier, noe som gjør bruken av analysen i denne gruppen vanskelig. Se også Laboratoriehåndboken og Brukerhåndboken for mer informasjon og tolkning av prøvesvar.

Mulig å etterbestille prøver

Det har siden januar 2020 igjen vært mulig å etterbestille analyser på tidligere rekvirerte prøverør. Avdelingen tok i september 2019 i bruk nye analyseinstrumenter, og nedre måleområde ble da endret for noen analyser. CA 125 fra 1 til 2 kU/L, for HCG fra 2 til 3 IU/L og CEA fra 1 til 2 ug/L.

Se også laboratoriehåndboken

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi