Endrede anbefalinger for cervix-screening

En gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene som angir hvordan prøver fra cervix skal følges opp. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Seksjonsoverlege Jannicke Mohr Berland, avdeling for patologi, cytologiseksjonen
Publisert 21.06.2018
Sist oppdatert 07.06.2022

​Bakgrunn

I et arbeid for å optimalisere algoritmene har gruppen lagt vekt på at lik diagnose skal få samme oppfølging uavhengig av hvilken primær screeningtest som benyttes.  Algoritmen har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. at kvinner som tar en oppfølgingsprøve skal følge gammel algoritme frem til 1.juli 2019.

Tidslinje
 

Boksen i flytskjema «Veileder for gynekologisk onkologi» er en klikk-link, som åpner gjeldende veileder.

Konsekvens

HPV-genotype vektlegges mer, i kombinasjon med cytologisk resultat. Dette er basert på resultat-/risikovurdering.
Den største forskjellen er at normal cytologi ved HPV positiv utenom 16/18 anbefales å vente 24 måneder før kontrollprøve, slik at infeksjon har mulighet til å gå i regress og biopsi kan unngås. HPV16 og 18 positive abnorme prøver vil følges tettere. 

Svar fra laboratoriet

Prøvesvar, inkludert negativt HPV-resultat, vil fortsatt sendes til rekvirent fra laboratoriet.
Hvis kvinner over 34 år kommer til rutineprøve oftere/ før anbefalt, vil prøven undersøkes med HPV. Anledning til reservasjon mot HPV-testing er bortfalt.

Opphør av negative svarbrev fra Kreftregisteret

Kreftregisteret vil slutte å sende ut negativt svarbrev til kvinner med negativ primær HPV-test fra 1.juli 2018. Kreftregisteret vil sende påminning når det nærmer seg tid for neste anbefalte prøve, dersom ikke prøve allerede er tatt.

Symptomer

Har kvinnen symptomer bør annen prøvetakning enn celleprøve fra cervix overveies: pipelle, henvisning til gynekolog, annet. Relevante kliniske opplysninger er fortsatt nødvendig.


Mer informasjon https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/  
Spørsmål til lab? Ring 51519372 (mandag – fredag 08:00 – 15:30)