Fagkurs

Vårguru 2023: Metakognitiv terapi - prinsipper og praksis

Etter noen års opphold er Vårguru tilbake og 27. april 2023 har vi invitert dr. philos og professor Hans Nordahl til å presentere metakognitiv terapi (MCT) og gi en innføring i prinsipper og praksis.

27.
april
2023
  1. 27. apr. 2023, 08:30 - 15:00
Påmeldingsskjema

Tid og sted

Når

  1. 27. apr. 2023, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialiteter

Psykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

Hvor

Sydbygget
Stavanger Universitetssjukehus, Aula 2. etasje Sydbygg

Påmeldingsskjema

Frist for påmelding: 13. apr. 2023
https://www.deltager.no/event/varguru_2023
Bilde av invitasjonen Vårguru.


Etter noen års opphold er Vårguru tilbake og torsdag 27. april 2023 arrangeres det sjette seminaret denne arrangmentsserien. Vårguru skal være et årlig møte til inspirasjon for klinikere i deres psykoterapeutiske arbeid og i 2023 har vi invitert dr. philos og professor Hans Nordahl til å presentere metakognitiv terapi (MCT) og gi en innføring i prinsipper og praksis.


Om foreleser:

Dr.philos. Hans Nordahl er professor i atferdsmedisin ved NTNU, psykolog og leder for MCT Institute ltd. Han har publisert mange artikler og bokkapitler innen behandling og metode.

Innhold:

Presentasjon av metakognitiv terapi (MCT) og en innføring i prinsipper og praksis:

1. Intro MCT en transdiagnostisk behandling
2. Den generiske MCT modellen
3. Metakognitiv dialog og kommunikasjon
4. Frakoplet oppmerksomhet alternativ plan for mestring
5. Behandling - 6 trinn
6. Oppsummering/spørsmål

Tid og sted:

27. april 2020, kl 08.30-15.00 ved Stavanger Universitetssjukehus, Aula 2. etasje Sydbygg.

Påmelding og praktisk informasjon

Påmelding innen 13. april i påmeldingsskjema nedenfor. 

Deltakeravgift er kr 1 000,- og betales elektronisk ved påmelding. (OBS! Ansatte ved Stavanger Universitetssjukehus melder seg på i Læringsportalen.) 

Deltakeravgiften inkluderer eventuelt kursmateriell og servering (kaffe/te og enkel lunsj).Har du behov for overnatting bestiller du dette selv. Vårt pasienthotell St. Svithun Hotell ligger på sykehusområdet i umiddelbar nærhet av der seminaret foregår, og tilbyr . Ellers finnes en god oversikt over hotell/overnattingssteder i Stavanger og omegn på  RegionStavanger.

Godkjenninger:

Det blir søkt om godkjenning fra Norsk Psykologforening, Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund. Informasjon om godkjenninger legges ut så snart det er klart.

Kontakt