Fagkurs

TBF som forståelse- og handlingsmodell i møte med mennesker med atferd som utfordrer

18.
mars
2022
  1. 18. mar. 2022, 08:00 - 12:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 18. mar. 2022, 08:00 - 12:00

Type arrangement

Webinar

Spesialiteter

Psykiatri, Fysikalsk medisin og rehabilitering

Arrangør

Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming i Helse Stavanger foretaksområde

Delta

Frist for påmelding: 11. mar. 2022
Meld deg på her
Målgruppe: 
Tjenesteytere, fagkonsulenter, ledere, lærere, PPT og andre fagpersoner innen fagområdet i kommunen, fylke og spesialisthelsetjenesten

Påmelding innen 11. mars 2022 til deltaker.no. Webinaret er gratis, men alle må melde seg på innen påmeldingsfristen for å få tilsendt påloggingslenke.  


Dette webinaret vil være tilgjengelig for påmeldte til 18. mai 2022. 

Velkommen Kjersti Eide, Rådgiver koordinerende enhet Helse Stavanger HF Regionalt kompetansesenter habilitering og rehabilitering/
TBF – traumebevisst forståelse Oliva Teigland, klinisk barnevernspedagog, familieterapeut og master i helsevitenskap. Ansatt i OFFPHD ved Enhet for funksjonshemmede(EFF) Sandnes kommune/VID
Bruk av TBF og TBO-traumebevisst omsorg i en refleksjons og handlingsmodell Oliva Teigland
Implementering og bruk av traumebevisst forståelse og traumebevisst omsorg i veiledningsteamet i Enhet for funksjonshemmede(EFF) Sandnes kommune Lilly Eskeland, barnevernspedagog med master i medborgerskap, Hege Therese Stangeland, ergoterapeut og Eivind Mikkelsen, vernepleier, leder av veiledningsteamet Sandnes kommune  
TBF og TBO sin plass i Positiv atferdsstøtte (PAS)  Eivind Mikkelsen
To case med bruk av TBF og TBO Aashild Marie Hetland, miljøterapeut 1
Aleksander Birkeland, vernepleier 1
Stine Mari Eidland, vernepleier 1 Sandnes kommune

Avslutning
www.sus.no/ke