MOVE - nr 1 2020

Dette årets juninummer er nå ute.

Publisert 17.06.2020
Sist oppdatert 20.05.2022

Forsiden av MOVE med frukt og grønnsaker

I nummeret finner du blant annet:

  • To artikler om ernæring hos Parkinsonpasienter 
  • En debatt om bruk av EMG- og ultralydveiledning ved botulinumtoksin-injeksjoner
  • En tidsaktuell artikkel om covid-19 og Parkinsons sykdom 
  • Et portrett av Inger Marie Skogseid

Inger Marie Skogseid har i mange år arbeidet utrettelig for dystonipasientene, både i klinisk arbeid og gjennom et solid forskningsbidrag. Vi ønsker å gi henne velfortjent oppmerksomhet for innsatsen.

I tillegg finner du småartikler, bokomtaler og et ph.d-portrett av Marthe Gurine Førland som forsvarte sin doktoravhandling i september 2019.

Dersom du ønsker et eller flere eksemplarer av MOVE tilsendt, kontakt oss gjerne på e-post nkb@sus.no.

NKB ønsker god sommer, og riktg god lesning!