Ny doktorgrad fra NKB

Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Aleksander Hagen Erga forsvarte 26. juni sin avhandling "Impulse Control Disorders in Parkinson’s disease» ved Universitetet i Stavanger.

Publisert 28.06.2019
Sist oppdatert 30.09.2021
Portrett Aleksander Hagen Erga


Erga viser i sin ​avhandling at impulskontrollforstyrrelser opptrer hos nesten 1/3 av pasienter med Parkinsons sykdom og at risikoen for å utvikle disse forstyrrelsene er 3-4 ganger høyere blant pasienter enn kontroller. Selv om impulskontrollforstyrrelser er assosiert med yngre alder i mange studier, så viser denne avhandlingen at disse symptomene også kan oppstå hos pasienter som har hatt sykdommen over lengre tid. Risikoen for å utvikle impulskontrollforstyrrelser er spesielt knyttet opp til bruk av dopaminagonister, en gruppe parkinsonmedisiner som ofte brukes hos yngre pasienter med relativt milde motoriske plager. Avhandlingen viser at risikoen for å utvikle impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom også er forbundet med ulike genetiske varianter som påvirker hvordan signalstoffer i hjernen «oppfører» seg. 

Dr Erga understreker viktigheten av å monitorere impulskontrollforstyrrelser regelmessig over tid, og argumenterer for varsomhet og tettere oppfølging ved administrasjon av dopaminagonister. Forskningsresultatene gir støtte til bruk av genetisk screening som mulig fremtidig metode til å identifisere pasienter med høyere risiko for å utvikle impulskontrollforstyrrelser, men videre studier er nødvendig før dette er klinisk mulig.

Avhandlingen kan fås ved å kontakte kandidaten direkte.

NKB gratulerer så mye med vel gjennomført disputas!