E-læringsprogram "Parkinson: Matvett på nett"

Vil du lære mer om Parkinsons sykdom og ernæring? Sjekk ut e-læringsprogrammet Parkinson: Matvett på nett».

Publisert 17.07.2020
Sist oppdatert 05.07.2022
Parkinson Matvett på nett

E-læringsprogrammet "Parkinson: Matvett på nett" vil være et viktig kunnskapsbidrag til helsepersonell som arbeider med Parkinsons sykdom. Det er også utformet slik at pasienter eller pårørende vil ha stor nytte av det. Her finner du mye god informasjon om alle sider ved Parkinsons sykdom og ernæring. Innholdet blir presentert med egne praktiske tips og råd, slik at du kan benytte e-læringsprogrammet som et oppslagsverk i hverdagen. Innholdet er kvalitetssikret av fagpersoner med stor kunnskap om Parkinsons sykdom og ernæring. E-læringsprogrammet er utviklet i samarbeid mellom Norges Parkinsonforbund, klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Stavanger universitetssjukehus og Asta Bye, førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet og forsker ved Kompetansetjenesete for lindrende behandling, Helse Sør-Øst.


Lenke til e-læringsprogram «Parkinson: Matvett på nett»: E-læringsprogram "Parkinson: Matvett på nett"