Tremor

Vi skiller mellom tre typer av tremor (skjelvinger).

Et nærbilde av en person som holder en babys hånd

​1. Hviletremor som forekommer mens musklene er avslappet (f eks ved Parkinsons sykdom)
2. Postural tremor; et typisk symptom ved essensiell (familiær, godartet) tremor som øker ved påvirkninger som fysisk trøtthet, anspenthet, kulde, emosjonelle belastninger. Kan også være symptomer på ulike generelle tilstander.
3. Intensjonstremor forekommer ved bevegelse av ekstremiteter. Øker på etter hvert som bevegelsen nærmer seg et målpunkt. Sees ved f eks multippel sklerose.

Forekomst

Essensiell tremor er hyppig forekommende, 1-2% av befolkningen, men med varierende alvorlighetsgrad.

Årsak

Ukjent. Kan være bivirkning av ulike medikamenter eller symptom på ulike sykdommer. Arv kan hos mange være en viktig årsaksfaktor.

Behandling

Ved essensiell tremor kan ulike medikamenter benyttes.

Sist oppdatert 14.06.2022