Rusforskning i bakleksa

- Gapet er for stort mellom rusforskning og klinikeres og brukeres erfaringer, skriver Fredrik D Moe i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Kunnskapen er for liten om funksjonelle mål for langvarige recoveryprosesser. - Det får konsekvenser for behandlingen.

Publisert 10.06.2022

​Rusforskning består hovedsakelig av korttidsstudier på reduksjon av rusbruk. Samtidig er det bred enighet om at rusavhengighet er en langvarig lidelse hvor det kreves store endringer i personlig og sosial fungering. Med andre ord: å bli rusfri eller bedre tar lang tid og omhandler større livsendringer enn å redusere rusbruk eller slutte å bruke rusmidler. Dermed fremstår det som at rusforskning ikke henger med i tiden. Siden forskningen i liten grad fokuserer på langtidseffekter og recoverymål kan det føre til dårligere helsetjenester for rusavhengige. ​

Les innlegget her​