KORFOR

Avslag på forsikringer fordi du har brukt illegale rusmidler

Forsikringsselskap har satt som krav at det er nødvendig å vise til rusfrihet i fem år for å få livsforsikring. På hvilket grunnlag baserer de dette kravet?

Publisert 01.07.2022
Sist oppdatert 04.07.2022
Et par menn
fv. Aleksander Hagen Erga og Thomas Solgård Svendsen

​Det setter Aleksander Hagen Erga (forskningsleder) og Thomas Solgård Svendsen (stipendiat) spørsmål ved, i sin kronikk i Dagens medisin​. Her setter de fingeren på den manglende forskningen på rusfrihet over ett år, noe som gjør det vanskelig å sette en strek på akkurat fem år fra forsikringsselskapene sin side. De foreslår at det bør settes ned en kompetent gruppe mennesker som heller kan diskutere hvordan kriteriene for livsforsikring burde vært, ut i fra den kunnskapen som finnes om rusfrihet.

Thomas kommenterer også i Stavanger Aftenblad​ at samfunnet ikke er rigget for å ta vare på tidligere rusavhengige, hvor forsikring jo er en del av bildet.

Stavanger aftenblad kommenterer i en annen artikkel at det jo er logisk at høy risiko gjør at det er dyrere og vanskeligere å få forsikring, men at noe av det sære med denne saken er at ulovlige rusmidler blir satt i en helt annen kategori enn alkohol.​

Aftenbladet kommeterer også, som Aleksander og Thomas​ peker på, at beslutningene blir tatt på fordommer og ikke vitenskap.