KvaRus Registrering – e-læring er stengt til 1. februar

Vi åpner lenken når det reviderte E-læringskurset er klart.

Publisert 20.01.2020
Sist oppdatert 10.01.2022

 Hele kurset tar ca en halvtime, men kan også brukes som oppslagsverk for de enkelte skjemaene.

Logg deg inn via læringsportalen eller bruk den åpne e-læringen fra helse sørøst. (kurs.helse-sorost.no)