AMK

Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral / 113-Medisinsk nødtelefon

Alle henvendelser til nødnummeret 113 vil bli besvart av Medisinsk Nødtelefon som er en del av arbeidsoppgavene til AMK. AMK er en egen avdeling i Prehospital klinikk ved SUS. AMK er døgnbemannet med sykepleiere og ressurs koordinatorer, som samarbeider om å løse henvendelsene. AMK Stavanger er blant landets største AMK-sentraler og har ansvar for over 360.000 innbyggere, fra Boknafjorden i nord til Lund i sør. AMK Stavanger besvarer og håndterer årlig over 35.000 henvendelser på nødnummeret 113.

 • Mottak av henvendelser fra publikum ved akutt sykdom og hendelser over medisinsk nødtelefon 113
 • Beslutning om hastegrad og respons i forhold til hendelse, omfang og lokalisasjon
 • Rådgivning og eventuell instruksjon til innringe
 • Varsling av lokal helsetjeneste (legevaktslege, lv sentral, andre lokale ressurser)
 • Varsling og koordinering av ambulanse, eventuell luftambulanse
 • Varsling av politi og/eller brann
 • Samhandling med andre AMK, LV-sentraler, politi, brann, HRS
 • Overvåking av aksjoner
 • Mottak av rekvirering og koordinering av ambulanseoppdrag
 • Mottak av henvendelse om øyeblikkelig hjelp innleggelse
 • Funksjon som knutepunkt for intern varsling i akutte situasjoner i sykehuset


Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Hva skjer når du ringer 113?

Noen har vært utsatt for en akutt livstruende sykdom/ulykke. Du er første person til stedet, og ringer 113.
Hva skjer når du ringer 113?
Sykepleier på AMK som svarer på telefonen.