SUS2023 Organisasjonsutvikling

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 3. etasje i Administrasjonsbygget, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8.
Hvitt murbygg.

Administrasjonsbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger