Smitteutbrudd: Uttalelse fra administrerende direktør

I forbindelse med pressemøtet i dag, 27. mai, ga administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, følgende uttalelse:

Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

​Jeg vil informere om at ett av de premature barna som ble smittet av klebsiella pneumonia under sin innleggelse, dessverre døde av komplikasjoner i dag.

Barnet, som var født i uke 29, fikk etter noen dager sepsis (blodforgiftning), som viste oppvekst av denne bakterien. Behandling ble igangsatt umiddelbart. Det ble likevel komplikasjoner, og barnet ble overført til Rikshospitalet for videre behandling. Ytterligere behandling ble igangsatt, flere komplikasjoner tilkom, og barnets liv stod ikke til å redde. Vi har grunn til å tro at det er blodforgiftningen som er grunnleggende årsak.

Våre tanker går først og fremst til foreldre og øvrige familie, og vi er svært lei oss for dette.

Ingen andre barn av de som har fått påvist bakterien er per nå syke av denne.

Familiene til de andre barna som er innlagt på prematuravdelingen, får nå informasjon om dette og kontinuerlig oppfølging.

Avdelingen har nå over lang tid iverksatt en rekke ekstraordinære tiltak for å få kontroll på situasjonen totalt og smittesituasjonen. Avdelingen er delt i to, og barna som har fått påvist bakterien ved screening er isolert i en egen enhet. En rekke forsterkede smitteverntiltak er iverksatt.

Så langt det er medisinskfaglig forsvarlig overføres nå mødre som kan komme til å føde prematurt til andre sykehus, først og fremst til Bergen og Fonna. Avdelingen har fått såkalt nasjonal prioritet for vikarer med rett kompetanse til å styrke bemanningen.

Jeg vil videre understreke følgende:

  • Flere medier har siste døgn betegnet dette som et utbrudd med multiresistente bakterier. Det er ikke riktig. Bakterien er resistent mot én type antibiotika, men følsom for alle andre.
  • Medarbeiderne i avdelingen - både sykepleiere, leger, renhold og mange andre gjør en helt enestående innsats hver dag for å sikre behandling og oppfølging og for å få kontroll over smitteutbruddet.
  • Det smittevernfaglige miljøet har betydelig kompetanse på området, og støtter seg også faglig på både nasjonale og internasjonale spesialister.

Jeg vil igjen få uttrykke min og vår dypeste medfølelse med familien til barnet som døde.

Vi vil fortsette å arbeide med alle tilgjengelige ressurser for å få stoppet dette utbruddet.

 

Pressemøte fredag 27. mai: Smitteutbrudd på nyfødt intensivavdelingen

27.05.2016