Eksternpraksis for psykologstudenter i klinikker for psykisk helsevern

Klinikkene for psykisk helsevern i Helse Stavanger HF (Stavanger Universitetssjukehus, SUS) er en av Vestlandets største arbeidsplasser for psykologer.

De to klinikkene for psykisk helsevern har tilsammen ansatt ca 150 psykologer, og driver utstrakt forskning og undervisningsvirksomhet, med flere nasjonalt ledende forskningsmiljøer. 

Klinikkene har årlig kontakt med ca. 14 000 pasienter og de fleste avdelinger er aktuelle for psykologistudenters eksternpraksis. 

​I Invitasjon til eksternpraksis for psykologistudenter finner du utfyllende informasjon om våre klinikker og hva vi kan tilby psykologistudenter i eksternpraksis.

Kort oppsummert:

  • ​Som student hos oss vil du få tett oppfølging gjennom praksisperioden, men også å bli satt på tøffe kliniske prøver.
  • Kurs og kompetanseheving er en viktig del av praksisforløpet ditt. I løpet av praksisperioden vil du som student delta i så vel fagdager som obligatoriske kurs, inkludert nyansattkurs og fordypningskurs i regi av klinikkene for psykisk helsevern. 
  • I løpet av praksisperioden kan du delta i forskningsprosjekter for å skrive hovedoppgaven din. Det kan også være mulig å knytte oppgaven mot en avdeling. Målet vil være å skrive en publiserbar artikkel. Dette vil selvsagt være en stor fordel om du tenker å gjøre en PhD senere eller mtp. spesialistoppgaven du skal skrive om noen år.​
Se også sykehusets informasjonsside for studenter​ for praktisk informasjon.

Invitasjon til eksternpraksis for psykologistudenter (PDF)Søknadsskjema for praksisplass (PDF)


Sist oppdatert 13.06.2022