Møteplassen

Hovedformålet med Møteplassen er å legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet (KE) og aktuelle samarbeidspartnere for utvikling innen habilitering og rehabilitering. Med utgangspunkt i regional koordinerende enhet har vi lik struktur og organisering av møteplassene i Helse Vest.

​Dato for neste M​øteplass

Program Møteplassen 31. oktober 2023 .pdf


Møteplassen i Helse Stavanger

OKTOBER

MAI


 Mandat for Arbeidsutvalget for Møteplassen 2019


Medlemmer i Arbeidsutvalget i Helse Stavanger foretaksområde: 

Bruker representant 
1. Hallfrid Kristoffersen, Brukerutvalget Helse Stavanger 
 

Kommune 
2. Elin Sandsmark, koordinerende enhet i Egersund kommune, Dalane kommuneregion 
3. Anneth Svela, koordinerende enhet i Time kommune, Jæren kommuneregion 
4. Siv Skjennum Vigesdal, koordinerende enhet, Sandnes kommune 
5. Ingrid R. Strømsvold, samhandlingsrådgiver, Stavanger kommune  
6. Elin Vigane Frostestad, leder fysio- og ergoterapiavd, Stavanger kommune 
7. Tonje Moen Skjæveland, Strand kommune, Ryfylke kommuneregion 

Helse Stavanger HF 
8. Cathrine Grude, Avdelingssjef, barne- og ungdomshabilitering HABU 
9. My Torkildsen, Avdelingssjef AFMR Lassa 10. Edda Bryndis Sigurbjørnsdottir, Avdelingssykepleier, Slagposten 11. Siw Nybru, Seksjonsleder for Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO 
12. Mona Plener Sandved, Koordinerende enh​et i Helse Stavanger HF 

Fylkesmannen i Rogaland 
13. Stine Håkonsen, rådgiver Statsforvalteren​


 
Sist oppdatert 28.09.2023