Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

I Helse Stavanger foretaksområde ble det i 2012 etablert nytt fagnettverk innen habilitering. Tema for dette nettverket er om behandling og oppfølging av barn, unge og voksne med utviklingshemning og utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser. Formålet med nettverket er kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom helseforetaket  og kommunene.

Mona Plener Sandved, rådgiver koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Helse Stavanger HF

Telefon: 45 04 37 39 

For kontakt med andre i arbeidsgruppen, se mandat.

Neste nettverkssamling

24. november 2023. Se program for nettverkssamlingen her

For mer informasjon om nettverket, se mandat her.

 

Tidligere samlinger

​​
 

Sist oppdatert 24.05.2023