Styremøte

Styreseminar 29. april

Tid og sted

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Møtet vil være digitalt og foregå på Teams. Ta kontakt med Anne Sofie Øye Gjerde (anne.sofie.oye.gjerde@sus.no) om du vil følge møtet.

Her kan du se agendaen for styreseminaret.