Ventetider 

Ventetidene varierer etter kor alvorleg sjukdommen er. Legane prioriterer pasientane slik at dei alvorleg sjuke blir behandla før dei som har mindre alvorlege sjukdommar.

Ventetidene som blir presentert på sidene til Fritt sjukehusval og Helse Stavanger sine sider, viser ei skjønnsmessig vurdering av kor lenge dei pasientane med lågaste prioritet må rekne med å vente.

Ventetidene for kvar enkelt pasient blir fastsett individuelt, der det blir tatt omsyn til kor alvorleg sjukdommen er og andre forhold som er spesielle for den enkelte.

Ventetider ved Stavanger Universitetssjukehus.

Fritt sykehusvalg gjer deg svar på spørsmål om ventetider, kvalitetsindikatorar, pasientrettar og oversikt over tenestetilbodet ved landets offentlege sjukehus.
  
Du kan også ringe grønt telefonnummer: 800 41 004. Tenesten er gratis og åpen alle kvardagar fra kl. 08.00 til 15.00.

 Relaterte lenker

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen