Ventetider 

Ventetidene varierer etter hvor alvorlig sykdommen er. De pasientene som er alvorlig syke blir behandlet før de som har mindre alvorlige sykdommar.

Ventetidene som blir presentert på sidene til Fritt sykehusvalg og Helse Stavanger sine sider, viser en skjønnsmessig vurdering av hvor lenge de pasientene med laveste prioritet må regne med å vente.

Ventetidene for hver enkelt pasient blir fastsatt individuelt, og det blir tatt hensyn til hvor alvorlig sykdommen er og andre forhold som er spesielle for den enkelte.

Ventetider ved Stavanger Universitetssjukehus.

Fritt sykehusvalg gir deg svar på spørsmål om ventetider, kvalitetsindikatorer, pasientrettigheter og oversikt over tjenestetilbudet ved landets offentlige sykehus.
 
Du kan også ringe grønt telefonnummer: 800 41 004. Tjenesten er gratis og åpen alle hverdager fra kl. 08.00 til 15.00.
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen