Fritt sjukehusval 

 

Ved tilvising til utgreiing/behandling i spesialisthelsetenesta, skal tilvisinga sendast det sjukehuset som pasienten høyrer til. Dersom pasienten ønskjer det, kan tilvisinga sendast til eit anna offentleg eller privat sjukehus som eit regionalt helseforetak har avtale med.

Dersom dette betyr at pasienten reiser ut av eigen helseregion for å få behandling, får pasienten høgare eigenbetaling for reisa, det vil sei 400,- kvar veg.

Opplysningar om ventetider og anna informasjon om fritt sjukehusval:

Kontakt Fritt sykehusvalg Norge
Ring gratis på tlf. 800 41 004
http://www.frittsykehusvalg.no/
 
Kontakt Pasienthjelparen i Helse Vest 
Ring tlf. 800 41 005 
Send e-post: pasienthjelp@helse-vest.no.
Fritt sjukehusval gjeld ikkje ved akuttinnlegging/øyeblikkeleg hjelp.Publisert 24.05.2010 19:48 | Endret 12.06.2012 12:07 
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen