Kart 

 Kart over SUS, Våland

Kart over SUS, Våland

 Kartforklaring

Hovedinngang Inngang 2
 

Informasjon
Apotek
Sengeposter
Poliklinikker
Røntgen
Laboratorier
Reisemedisinsk senter
St. Svithun hotell

  Akutt poliklinikk
Innskrivingskontor
Blodprøvetakning
       
Inngang 3   Akuttmottak
  OBA
MIO
   
Inngang 5 Inngang 6
  Øre-nese-hals poliklinikk
Barnepoliklinikken
Nevrologisk poliklinikk
Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk
  Blodbanken
Fødepoliklinikk
Nukleærmedisinsk lab.
Brystdiagnostisk senter
Oralkirurgisk poliklinikk
       
Inngang 8 Inngang 9
  Smerteklinikk
  Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer
Strålebehandling
       
Parkering for publikum Psykiatrisk klinikk - hovedinngang
      Sengepost
Poliklinikk
Internat   Hjertelaget
  Stavanger DPS poliklinikk    
       
Forskningens hus Varmesentral
       
Ambulansesentral Lærings- og mestringssenter
       
Administrasjon Legevakt
Luftambulanse  BUPA

 Parkering

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen