Kart 

Stavanger Universitetssjukehus ligger i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, et par kilometer sør for Stavanger sentrum. Området ligger like ved E39, og det er godt skiltet fra denne hovedfartsåren. For adresser og veibeskrivelser til enheter utenfor dette området; se siden til den enkelte klinikk/avdeling/enhet. 

 Kart over SUS, Våland

Kart over SUS, Våland

 Kartforklaring

Hovedinngang Inngang 2
 

Informasjon
Apotek
Sengeposter
Poliklinikker
Røntgen
Laboratorier
Reisemedisinsk senter
St. Svithun hotell

  Akutt poliklinikk
Innskrivingskontor
Blodprøvetakning
       
Inngang 3   Akuttmottak
  OBA
MIO
   
Inngang 5 Inngang 6
  Øre-nese-hals poliklinikk
Barnepoliklinikken
Nevrologisk poliklinikk
Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk
  Blodbanken
Fødepoliklinikk
Nukleærmedisinsk lab.
Brystdiagnostisk senter
Oralkirurgisk poliklinikk
       
Inngang 8 Inngang 9
  Smerteklinikk
  Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer
Strålebehandling
       
Parkering for publikum Psykiatrisk klinikk - hovedinngang
      Sengepost
Poliklinikk
Internat   Hjertelaget
  Stavanger DPS poliklinikk    
       
Forskningens hus Varmesentral
       
Ambulansesentral Lærings- og mestringssenter
       
Administrasjon Legevakt
Luftambulanse  BUPA

 Parkering

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen