Lærings- og mestringssenteret i Stavanger 

Lærings- og mestringssenteret har som mål å øke pasienter og pårørendes kompetanse om egen situasjon, og dermed kunne bedre mulighetene til å mestre hverdagen best mulig. Opplæringstilbudene ved LMS er et viktig supplement til medisinsk behandling.

Om Lærings- og mestringssenteret
Bilde av blomst

 Kontakt

Telefon: 51 51 30 82
Åpningstider: Mandag-fredag 08.00-15.00
E-post: lms@sus.no
Adresse til nettsiden: www.sus.no/lms
Besøksadresse: Armauer Hansensvei 12, inngang 16 (se kart)
Parkering: Se kartet over. Husk å beregne god tid!

 Nyheter

Vrimletorget fredag 13. juni
Sett av noen timer 13.juni - og dra til Sola Quality hotell.
Lærings og mestringssenteret, Stavanger Universitetssjukehuset, inviterer til vrimletorg. Her får du mulighet til å treffe andre, få nye ideer og lære mer ulike helsefremmende og forebyggende tilbud - for eksempel mestringskurs.

Se mer om vrimletorget her.        Presentasjon fra vrimletorget

 Tilbud

Ungdomstilbud
LMS har flere opplæringstilbud rettet direkte mot ungdom.
Drop–in er åpent hus på LMS der ungdom kan møte unge voksne og fagfolk. Foreldre og fagfolk er også velkomne. En uformell temabolk fra kl 16.00–17.00.
Vi har også noen ungdomsrettede diagnosekurs. På kursene er eldre ungdom aktive både i planlegging, gjennomføring og evaluering.
Vi har også egne temasamlinger for ungdomsforeldre.

Familierettede tilbud
Å være foreldre til barn med kronisk sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne stiller store krav til mestring i hverdagen. I denne situasjonen har både barn
og unge, foreldre, søsken og nettverk behov for informasjon, råd og veiledning. Dette er fokus på Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Pårørendekurs
Pårørende senteret i Stavanger arrangerer i samarbeid med Lærings og mestringssenteret på SUS, faste pårørende kurs for alle pårørende, uavhengig av pasientens diagnose.
Les mer på www.parorendesenteret.no

Prosjekt
Lærings og mestringssenteret ved SUS fikk i juni 2013 samhandlingsmidler fra Helse Vest for å kjøre prosjektet «Nettverk for opplæring av pasienter og pårørende»  Prosjektet pågår nå og prosjektleder er Marit Wirak.

Regionalt nettverk for læring og mestring
Det er opprettet et regionalt nettverk for opplæring av pasienter og pårørende. Koordinatoren for nettverket er Sølvi Heimestøl, Helse Fonna. Hvert foretak har en 20 prosent stilling som nettverkskontakt. I Helse Stavanger HF er det Olaug Furnes på Lærings- og mestringssenteret.

Brukerorganisasjoner

Eksterne nettressurser
 
Mestring.no
Familienettet.no
Hvamedoss.no
helsenorge.no

 For fagfolk

 Aktivitetskalender

 Informasjon om diagnosekurs

60;#LMS-kurs - Astma barn.pdf
58;#LMS-kurs - Cerebral parese unge voksne.pdf
18;#LMS-kurs - CFS_ME_ ungdom_foresatte.pdf
65;#LMS-kurs - CFS_ME_foreldrekurs.pdf
89;#LMS-kurs - CFS_ME_voksne.pdf
2;#LMS-kurs - Cøliaki.pdf
20;#LMS-kurs - Diabetes ungdom_foresatte.pdf
3;#LMS-kurs - Diabetes.pdf
82;#LMS-kurs - Diabetes_unge voksne.pdf
21;#LMS-kurs - Epilepsi_barn_foresatte_ fagfolk.pdf
83;#LMS-kurs - Epilepsi_foreldrekurs.pdf
62;#LMS-kurs - Epilepsi_voksenkurs.pdf
59;#LMS-kurs - Hjertesykdom ungdom.pdf
23;#LMS-kurs - Hjertesyke barn_foresatte_ fagfolk.pdf
24;#LMS-kurs - IBD-skole.pdf
54;#LMS-kurs - ICD.pdf
4;#LMS-kurs - Kols-skole.pdf
25;#LMS-kurs - MS.pdf
63;#LMS-kurs - Nettverkskurs diabetes barn.pdf
6;#Lms-kurs - Nyreskolen.pdf
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen