Pasient 

Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal "fremme helse og livskvalitet". Som spesialisthelsetjeneste i Rogaland har vi et særskilt ansvar for å utøve vårt ansvar til beste for befolkningen. Dette er vi svært bevisst og uttrykker dette gjennom vårt motto "Vår kompetanse – din trygghet".

Bilde av pasient og ansatt.


Som pasient ved Stavanger Universitetssjukehus møter du helsefaglig personell som er blant landets fremste eksperter innen sine fagfelt. Du skal være trygg på at du får behandling av høy kvalitet.

Har du spørsmål om behandling, ventetider, hvordan du finner frem, eller hva som skjer når du kommer til sykehuset? Opplever du at det til tider kan være vanskelig å orientere seg i sykehussystemet? Da er du ikke alene. Hos pasienthjelpen i Helse Vest får du informasjon, personlig oppfølging og praktisk hjelp til å finne fram.

Nyheter for deg som er på sykehuset - Webdel for å liste ut sider i portalen basert på kanal, innholdstype etc  Nyheter for deg som er på sykehuset

Kurs og møter for pasienter og pårørende - Webdel for å liste ut sider i portalen basert på kanal, innholdstype etc  Kurs og møter for pasienter og pårørende

Pasient på SUS - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Pasient på SUS

Pasientinformasjon - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Pasientinformasjon

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen