Kompetansesentre 

 
Helse- og omsorgsdepartementet fatter vedtak om etablering av nasjonale medisinske kompetansesenter og ved hvilket helseforetak disse skal være lokalisert. Sentrene skal bidra med kunnskap, fagutvikling, formidling og forskning innen tildelt fagfelt.
 

Helseforetakene kan selv etablere regionale kompetansesentrene. Disse har som hovedoppgave å drive nettverksbygging, undervisning og forskning. De regionale kompetansesentrene skal ha kort avstand til aktuelle kliniske miljøer som har betydning for kompetansesentrenes funksjon.

Etablering av regionale og nasjonale kompetansesentre ved SUS tilfører sykehuset kompetanse og forpliktelser innen fagutvikling og forskning på et høyt faglig nivå og bidrar til utvikling av universitetssykehusfunksjonene ved SUS.


Publisert 18.05.2010 12:46 | Endret 07.01.2014 13:04 
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen