Personopplysninger via e-post 

 
 
Vær forsiktig med hvilke personopplysninger du sender via e-post. Sykehuset har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende pasientjournaler på e-post. Dersom innholdet i e-posten er av en slik art at den skal saksbehandles, vil den bli lagt inn i saksarkivet og dermed også i den offentlige postjournalen.

Send generell e-post.

Publisert 21.06.2012 09:13 | Endret 21.06.2012 09:31 
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen