Stavanger DPS 


Velkommen til Stavanger DPS! Vi utreder, behandler og rehabiliterer voksne mennesker innen psykisk helsevern, og er ett av fem DPS i sørfylket. Opptaksområdet vårt består av omlag 72 000 voksne personer i bydelene Eiganes, Hundvåg, Madla, Storhaug og Tasta. Målet med behandlingen er å fremme livskvalitet og helse, og å styrke pasientens deltakelse og opplevelse av egenmestring. Vi skal være tilgjengelige for pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og øvrig hjelpeapparat når og der det er behov for oss.

Stavanger DPS er i dag fordelt på tre lokasjoner i Stavanger-området, men vil bli samlokalisert på Lassa når nytt bygg er ferdig sensommeren 2014.

Kontakt oss
Telefon 0 51 51
post@sus.no Overordna einingar

 Nyheiter


Publisert 23.06.2010 10:47 | Endret 07.01.2014 13:23 
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen