Bli blodgiver 

 
Blodgivere tappes på dagtid alle ukedager. Avdelingen driver i samarbeid med Rogaland Røde Kors tappestasjoner på Nærbø, Kvernaland, Bryne og Egersund, hvor blodgivere tappes på kveldstid (kl. 17.00-20.00).
 

Hvorfor gi blod?
Blodkomponenter er et viktig redskap i moderne medisin. Alle kan komme i en situasjon der en selv, familie eller venner trenger dette tilbudet - og nettopp i en kritisk situasjon er man avhengig av at medmenneskene strekker ut en hjelpende hånd. Blodgiverne våre er den ressursen vi er avhengige av for å gi pasienter det tilbudet de trenger og har krav på. For mange pasienter er blodoverføring avgjørende for at deres liv kan reddes.

Blodkomponenter er et viktig redskap i moderne medisin. Alle kan komme i en situasjon der en selv, familie eller venner trenger dette tilbudet - og nettopp i en kritisk situasjon er man avhengig av at medmenneskene strekker ut en hjelpende hånd. Blodgiverne våre er den ressursen vi er avhengige av for å gi pasienter det tilbudet de trenger og har krav på. For mange pasienter er blodoverføring avgjørende for at deres liv kan reddes.

Blodgivere gir vanligvis blod 3-4 ganger i året. Vi tapper 450 ml blod hver gang. Selve tappingen tar cirka 5-8 minutter, men totalt må du beregne 30-40 minutter på en blodgivning. Etter tapping må du hvile 10-15 minutter.

Vi tapper også spesielle blodprodukter ved hjelp av en såkalt aferesemaskin. Dette tar lengre tid, fra 30 minutter til 1 1/2 time. Blodplater er et slikt produkt, og dette kan du gi hver måned innimellom vanlig blodgivning.

Vårt eksisterende blodgiverkorps gjør i dag en fantastisk innsats. Likevel må mange blodgivere slutte å gi blod av medisinske årsaker, og det hender at blodgivere flytter. Derfor er det veldig viktig at vi får flere blodgivere for å kunne gi våre pasienter den hjelpen de trenger!


Publisert 01.06.2010 10:44 | Endret 12.12.2011 10:26 
Blodgiverbanner
Åpningstider: 
Mandag-fredag: 07.45-15.00

Adresse:
Inngang 6.

Telefon:
51 51 88 15
51 51 88 16
51 51 88 17

 Bli blodgiver!

Blod er en viktig del av akuttberedskapen og behandlingen på sykehuset. For å skaffe nok blodkomponenter er det alltid behov for blodgivere.

Hovedregelen er at alle friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgiver og gi blod til de fyller 70 år. Når du kommer til blodbanken for å registrere deg, tar vi blodprøver av deg og gir deg informasjon om  og tidspunkt for den første blodgivingen (noen uker frem i tid).

Hver gang du kommer til blodbanken fyller du ut et skjema for blodgivere og leverer dette i skranken. Deretter snakker du med en bioingeniør, sykepleier eller lege. Vi måler også hemoglobinmengden (blodprosenten) og blodtrykk.

Blodgivere redder liv!

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen