Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende.

Dette kan være angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, AD/HD, depresjon, tvangslidelser, autisme, selvmordsfare, psykose, spiseforstyrrelser, skolevegring, m.m.

Avdelingen har totalansvar i fylket for døgntilbudet til barn i aldersgruppen 0-13 år og ungdommer i aldersgruppen 13-18 år i Sør-Rogaland. I tillegg har vi en familiepost som har plass til to familier for innleggelse. 

Vi har også ansvar for det polikliniske tilbud for barn/ungdom i aldersgruppen 0-18 år i Sør-Rogaland.

Kontakt oss
Telefon 0 51 51

Åpningstider 
Mandag-fredag: 08.00-15.30

Publisert 25.05.2010 14:10 | Endret 12.05.2014 14:31 
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen