Avdelinger 

A
Akutt poliklinikk
Akuttmottak
Akuttpsykiatri, Seksjon for
Alderspsykiatrisk poliklinikk
Alderspsykiatrisk sengepost B1
Ambulansetjenesten
AMK, Nødmeldetjenesten
Anestesiavdelingen
B
Bakteriediagnostikk, Seksjon for
Barnehabilitering Østerlide
Barneklinikken
Behandlingshjelpemidler, Seksjon for
Bevegelsesforstyrrelser, Nasjonal kompetansetjeneste for
Blod- og kreftsykdommer, Avdeling for
Brystdiagnostisk senter
BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)
D
Dagkirurgi, Hillevåg
Dagkirurgisk avdeling
Dalane DMS
Dalane DPS
E
Endokrinologisk seksjon
Engelsvoll, Seksjon
F
Fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Lassa, Avdeling for
Føde-/barselseksjonen
G
Gastroenterologisk seksjon
Gastrokirurgisk avdeling
Gausel, Seksjon
Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
Geriatrisk seksjon
H
Habiliteringstjenesten HAVO
Hjemmesykehus
Hudavdelingen
I
Immunologi og tranfusjonsmedisin, Avdeling for
Infeksjonsmedisinsk seksjon
Intensivavdeling 2M
Intern service, Divisjon for
K
Kardiologisk seksjon
Kirurgisk divisjon
Kirurgisk sengepost 4E
Kirurgisk sengepost 5E
Klinisk ernæring
Klinisk immunologi, Seksjon for
Kvinne- og barnedivisjonen
Kvinneklinikken
L
LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)
Luftambulansetjenesten
Lungeseksjonen
M
Medieproduksjon, Seksjon for
Medisinsk biokjemi, Avdeling for
Medisinsk divisjon
Medisinsk mikrobiologi, Avdeling for
Medisinsk poliklinikk
Medisinsk service, Divisjon for
Medisinsk teknologi og informatikk
MOBA (Mottak, Observasjons- og behandlingsavdeling)
Molekylær mikrobiologi, Seksjon for
N
Nevrorehabilitering, Poliklinikk for
Nevrosenteret
Nukleærmedisin, Seksjon for
Nyreseksjonen
O
OBA (Observasjons- og behandlingsavdeling)
Operasjon syd - SOP
Operasjon øst
Operasjonsavdelingen
Oppsøkende behandlingsteam Stavanger
Ortopedisk poliklinikk
Ortopedisk sengepost 5H
P
Pasientreiser
Patologi, Avdeling for
Plastikk- og håndkirurgisk avdeling
Postoperativ avdeling 1G
Postoperativ overvåkning - 2Øst
Psykiatrisk divisjon
Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes (PUT)
Psykiatrisk ungdomsteam Stavanger (PUT)
R
Radiologi, Avdeling for
Rakos
Regionalt forskningsnettverk for klinisk psykoseforskning
Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling (SESAM)
Rehabilitering, Avdeling for
Reisemedisinsk senter
RPS teamet (Rus, psykiatri og somatikk)
Rus og psykiatri, Seksjon
Rusmiddelforskning, Regionalt kompetansesenter for
Ryfylke DPS
Røntgen, Seksjon Eigersund
Røntgen, Seksjon Hillevåg
Røntgen, Seksjon Sandnes
S
Sandnes DPS
Seksjon Affektiv og Psykose
Seksuelt overførbare infeksjoner, Poliklinikk for
Sikkerhetspsykiatri, Seksjon for
Smerteklinikken
Sola DPS
Spesialavdeling for voksne
Spiseforstyrrelser, Enhet for
Stavanger DPS
Sterilsentralen
Sykelig overvekt poliklinikk
T
Terapiavdelingen
U
Unge Voksne, Avdeling for
Urologisk poliklinikk
Urologisk sengepost 5D
Utredningsposten
V
Veksthuset Rogaland
Virusdiagnostikk, Seksjon for
Ø
Øre/nese/hals- øye- og plastikkirurgi, Seksjon for (2AB)
Øre-nese-hals
Øyeavdelingen

Sorter etter: - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Sorter etter:

Administrasjon - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Administrasjon

 Jobbe hos oss?

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen