Avdelinger 

A
Akuttmottak
Akuttpsykiatri, Seksjon for
Alderspsykiatrisk seksjon
Ambulansetjenesten
AMK, Nødmeldetjenesten
Anestesiavdelingen
B
Barnehabilitering Østerlide
Barneklinikken
Behandlingshjelpemidler, Seksjon for
Bevegelsesforstyrrelser, Nasjonal kompetansetjeneste for
Brystdiagnostisk senter
BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)
D
Dagkirurgi, Hillevåg
Dalane DMS
Dalane DPS
E
Endokrinologisk seksjon
Engelsvoll, Seksjon
F
Fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Lassa, Avdeling for
Føde-/barselseksjonen
G
Gastroenterologisk seksjon
Gastrokirurgisk avdeling
Gausel, Seksjon
Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
Geriatrisk seksjon
H
Hjemmesykehus
Hudavdelingen
I
Immunologi og transfusjonsmedisin, Avdeling for
Infeksjonsmedisinsk seksjon
Intensiv- og postoperativ avdeling
Intern service, Divisjon for
K
Kardiologisk seksjon
Kirurgisk avdeling
Kirurgisk divisjon
Klinisk ernæring, Seksjon for
Klinisk immunologi, Seksjon for
Kreftsykdommer, blodsykdommer, Avdeling for
Kvinne- og barnedivisjonen
Kvinneklinikken
L
Luftambulansetjenesten
Lungeseksjonen
M
Medisinsk biokjemi, Avdeling for
Medisinsk divisjon
Medisinsk mikrobiologi, Avdeling for
Medisinsk poliklinikk
Medisinsk service, Divisjon for
Medisinsk teknologi og informatikk
MOBA (Mottak, Observasjons- og behandlingsavdeling)
N
Nevrosenteret
Nyreseksjonen
O
Operasjonsavdelingen
Ortopedisk avdeling
P
Pasientreiser
Patologi, Avdeling for
Plastikk- og håndkirurgisk avdeling
Psykiatrisk divisjon
R
Radiologi, Avdeling for
Rakos
Regionalt forskningsnettverk for klinisk psykoseforskning
Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling (SESAM)
Reisemedisinsk senter
Rus og psykiatri, Seksjon
Rusmiddelforskning, Regionalt kompetansesenter for
Ryfylke DPS
Røntgen, Seksjon Eigersund
Røntgen, Seksjon Hillevåg
Røntgen, Seksjon Sandnes
S
Sandnes DPS
Seksjon Affektiv og Psykose
Seksuelt overførbare infeksjoner, Poliklinikk for
Sikkerhetspsykiatri, Seksjon for
Sola DPS
Spesialavdeling for voksne
Spiseforstyrrelser, Enhet for
Stavanger DPS
T
Terapiavdelingen
U
Unge Voksne, Avdeling for
Ø
Øre-nese-hals
Øyeavdelingen

Sorter etter: - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Sorter etter:

Administrasjon - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Administrasjon

 Jobbe hos oss?

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen