Ambulanse. Foto.
Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest
RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

 Kontaktinformasjon


Daglig leder
Olav Eielsen
Tlf. 915 79 242
leder@rakos-helsevest.no

 

Administrasjonsleder
May Linda Hamm

Tlf. 900 90 577
admin@rakos-helsevest.no

 

Prosjektkoordinator
Jan Sigurd Moy

Tlf. 928 25 729
post@rakos-helsevest.no

Forskning:
Eldar Søreide 
forskning@rakos-helsevest.no 

Luftambulanse
Svein Arne Hapnes
Stavanger universitetssjukehus
Tlf. 950 50 942
luftambulanse@rakos-helsevest.no

Beredskap
beredskap@rakos-helsevest.no

Ambulanse​​
Åge Vølstad
Tlf. 402 01 711
ambulanse@rakos-helsevest.no,  age.magne.volstad@ihelse.net

Nødmeldetjenesten:
AMK-leder Brit V Nordbø
Tlf. 51 51 90 66, 916 00 130
amk@rakos-helsevest.no