Operasjonssykepleiere med hetter på dagkirurgisal. Foto.
Jobb og utdanning
Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder.

Helse Stavanger HF har per i dag omlag 130 ulike yrkesgrupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø. Vi er over 7300 mennesker fra alle verdensdeler og over 30 nasjoner. 
Deltakere i SUSBIL på lagbilde. Foto.

Velferdstilbud

Vi har 7300 ansatte og et bredt mangfold av aktiviteter i regi av engasjerte medarbeidere. Å møtes på en arena utenfor sykehuskorridorene er av stor verdi for trivsel og arbeidsmiljø.