Jobb og utdanning
Jobb og utdanning
Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder.

Helse Stavanger HF har per i dag omlag 130 ulike yrkesgrupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø. Vi er over 7300 mennesker fra alle verdensdeler og over 30 nasjoner. 

Bemanningssenteret

Vi rekrutterer kvalifisert pleiepersonell til arbeid på hele sykehuset. Vi har både faste ansatte og timebetalte vikarer.

Ledige trainee-stillinger

Vi er på jakt etter sykepleiere til faste trainee-stillinger. Stillingene er knyttet til medisinsk avdeling.