Operasjonssykepleiere med hetter på dagkirurgisal. Foto.
Jobb og utdanning
Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet. Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder.

Helse Stavanger HF har per i dag omlag 130 ulike yrkesgrupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø. Vi er over 7300 mennesker fra alle verdensdeler og over 30 nasjoner. 
Sykepleier på sykehuset

Sommersykepleier på SUS?

Bli kjent med dyktige kolleger og skaff deg verdifull erfaring. Søk sommerjobb på SUS nå!

Deltakere i SUSBIL på lagbilde. Foto.

Velferdstilbud

Vi har 7300 ansatte og et bredt mangfold av aktiviteter i regi av engasjerte medarbeidere. Å møtes på en arena utenfor sykehuskorridorene er av stor verdi for trivsel og arbeidsmiljø.