Hopp over navigasjonskoblinger.

Pasientforløp 

Et standardisert pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og endepunkt for en definert  pasientgruppe, basert på en normativ beskrivelse av mål og tiltak. Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og tilfredshet, være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis, samt sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.

Pasientforløpsutvikling er en del av kvalitetsarbeidet ved Helse Stavanger HF. Målsetninger for arbeidet er å bidra til god praksis og kvalitet i pasientbehandlingen, effektiv ressursutnyttelse av foretakets ressurser, det skal bidra til forutsigbarhet i behandlingen for både pasienter og helsepersonell.

Ved gjennomgang av dagens praksis, gjennomgang av kunnskap på området og tilbakemeldinger fra pasienter og helsepersonell skal pasientforløparbeid bidra til å stadig forbedre tjenestetilbudet. Pasientforløpene integreres fortløpende med foretakets prosedyreverk.

Pasientforløpene som beskrives vil være veiledende for hovedvekten av pasientene innenfor pasientgruppen. Behandlingen av pasientene vil uansett alltid være individuell. 

Pasientforløp svangerskap, fødsel og barselomsorg er det siste forløpet som har blitt publisert. Det arbeides kontinuerlig med å klargjøre flere forløp. Målsettingen er å ha forløp for anslagsvis 80% av våre pasienter.

 Direkte til:

Barn og sykdom  Barn og sykdom

Eldre og sykdom  Eldre og sykdom

Fordøyelsessykdommer  Fordøyelsessykdommer

Fruktbarhet, graviditet og fødsel  Fruktbarhet, graviditet og fødsel

Hjerte- og karsykdommer  Hjerte- og karsykdommer

Hudsykdommer  Hudsykdommer

Kreftsykdommer  Kreftsykdommer

Kvinnesykdommer  Kvinnesykdommer

Luftveissykdommer  Luftveissykdommer

Nevrologiske sykdommer  Nevrologiske sykdommer

Nyre- og urinveissykdommer  Nyre- og urinveissykdommer

Psykisk helse  Psykisk helse

Rehabilitering  Rehabilitering

Øre-nese-halssykdommer  Øre-nese-halssykdommer

Øyesykdommer  Øyesykdommer


 Kontakt oss

Fagdirektør: Sverre Uhlving
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen