Forskning 

Stavanger universitetssjukehus har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal "fremme helse og livskvalitet". Som spesialisthelsetjeneste har vi et særskilt ansvar for å utøve vårt ansvar til beste for befolkningen. Forskning er en av de fire definerte oppgavene som sykehuset skal levere, og medisinsk og helsefaglig forskning et dedikert satsingsområde for SUS.

Forskningsaktiviteten hatt en svært positiv økning de siste fem årene. I 2012 var det 10 ansatte ved SUS som avla en doktorgrad, og sykehuset har nå 110 ansatte med doktorgradskompetanse. Det er etablert fruktbare samarbeid med andre forskningsmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom ca. 50 av forskningsprosjektene har våre forskere inngått samarbeid med forskningsmiljø i ca. 20 land. Medisinsk og helsefaglig forskning vil også i fremtiden være ett av hovedsatsingsområdene til SUS – en satsing som i stor grad kommer våre pasienter til gode.

 For pasienter

 Nyhetsbrev fra SUS


 Søk i Forskningsregisteret

Forskingsregisteret inneholder presentasjoner, inkludert målsetting og resultat, av forskingsprosjekt finansiert av Helse Vest. Alle pågåande prosjekt rapporterer til registeret éin gong i året. Bruk søkeboksen under for å finne igjen andre forskingsprosjekt enn dei presentert ovanfor.

 Forskningsnyheter

 forskning.no

Henter data
Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen