Følg oss i sosiale medier 

              

Her er vi: 
Facebook, TwitterYouTubeFlickrLinkedInVimeoGoogle+, og Issuu.

Hvorfor er vi i sosiale medier?
Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, bruker sosiale medier for å nå ut til alle målgrupper: Pasienter og pårørende, helsepersonell, media og den øvrige befolkningen.

I følge Staten sin kommunikasjonspolitikk skal elektronisk kommunikasjon være den primære kanalen for dialogen mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Sosiale medier er en enkel og effektiv måte for sykehuset å kommunisere direkte med publikum. Det er viktig for oss å være tilstede på de kommunikasjonsarenaene der vi når målgruppene våre.

Hva vil vi oppnå?
Vi vil forsterke effekten av eksisterende kanaler vi har for å nå ut til både offentligheten og våre egne ansatte, men også formidle og kommunisere informasjon om både pasientbehandling, forskning og sykehuset som arbeidsplass.

Hvordan?
Kommunikasjonsavdelingen har hovedansvaret for sykehuset sine offisielle aktiviteter i sosiale medier.
Oppgavene er å overvåke, lage innhold og kommunisere på vegne av sykehuset gjennom:

  • Aktiv dialog / relasjonsbygging / kulturbygging
  • Egen nyhetsformidling
  • Videreformidle tema andre medier har produsert
  • Rekruttering
  • Krisekommunikasjon
  • Arrangementsinformasjon
  • Løfte fram aktuelle tema

Kommuniser med oss
Husk å ikke publisere helseopplysningar eller sensitiv personinformasjon til oss i sosiale medier. Vi kan ikke svare på slike spørsmål hverken i e-post eller sosiale medier.

 

 Helse Stavanger på Facebook

 Helse Stavanger på Flickr

Her finner du mange bilder fra Helse Stavanger. Vil du bruke bildene, så ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen