Om oss 


Kontakt oss
Telefon 0 51 51 (fra utlandet: +47 51 51 80 52)
Telefaks 51 53 09 28
Org.nr 983 974 678
post@helse-stavanger.no

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF er ett av landets seks universitetssykehus. Sykehuset har 7300 ansatte og betjener en befolkning på 330.000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger uiversitetssjukehus har et budsjett på 5,5 milliarder kroner og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal "fremme helse og livskvalitet". Som spesialisthelsetjeneste i Rogaland har vi et særskilt ansvar for å utøve vårt ansvar til beste for befolkningen. Dette kommer til uttrykk gjennom vårt motto "Vår kompetanse – din trygghet".

Personopplysninger via e-post
Vær forsiktig med hvilke personopplysninger du sender til oss via e-post. Sykehuset har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende pasientjournaler på e-post. Dersom innholdet i e-posten er av en slik art at den skal saksbehandles, vil den bli lagt inn i saksarkivet og dermed også i den offentlige postjournalen.


Publisert 19.04.2010 16:23 | Endret 06.01.2014 13:38 

Våre hovedoppgaver - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Våre hovedoppgaver

Administrasjon - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Administrasjon

Avdelinger - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Avdelinger

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen